Spoločná pieseň účinkujúcich

Zápis sklady:

Od Komárna visekaná cesta

(región: Nitra – širšie okolie)


Od Komárna visekaná cesta,                                          d mol
po ňej choďí moja frajeróčka.
Choďí, choďí, rúčky zalamuje,
že jej milí na vojnu rukuje.

Milá, milá, podaj pravú rúčku,
veď ňepríďem na rad toho róčku.
Keď ňepríďeš toho roku na rad,
mohol bi si aj mňa zo sebou vziať.

Letí sokol letí sokol z hájka zeleného                             A dur
čo si ja len čo si ja len počňem bez milého
/:zvikňem si já bóže staň sa tvoja vóla
či sa ešte uvidíme zajtra večer doma.:/

Lúto mi je moja milá lúto mi jé lúto,
že ja mosím narukovať na ňeďelu túto
/:na ňeďelu túto  zavojačka pójďem,
či sa ešte z moju milú dňeska večer zejďem.:/