Účinkujúci

  • DaMFS Matičiarik

  Nové Zámky

Detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik vznikol v roku 1993. Súbor vedie PaedDr. Jana Garajová. Je nositeľom Ceny Pro Urbe a Ceny primátora Mesta Nové Zámky a pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

V súbore sú deti vo veku od štyroch do osemnástich rokov. Umelecká vedúca súboru je Mgr. Miroslava Valovičová. Malú skupinu vedie Elena Kešjarová za pomoci hudobného doprovodu Františka Melišku. Stredná skupina a veľká skupina nacvičuje pod vedením Mgr.Ľuboša Topora . Súbor má svoju ľudovú hudbu, ktorú vedie RNDr. Peter Klimant. Práca s deťmi je zameraná na rozvoj detských hier, sólového a skupinového spevu, ako aj tancov z rôznych regiónov Slovenska. Súbor pravidelne vystupuje na rôznych matičných, školských, mestských akciách. Zúčastnil sa na rôznych festivaloch: Veľká Lehota, Dulovce, Heľpa, Detva, Myjava, Terchová, Kolárovo, Maňa. Reprezentoval Slovenskú republiku v zahraničí: Švédsko, Maďarsko, Česko, Srbsko, Rakúsko, Chorvátsko. Súbor vystupoval aj v STV. V roku 2009 sa deti prezentovali s vianočným programom na poslednom zasadnutí NR SR a v roku 2010 koledovali s vianočným programom Od Ondreja do Troch kráľov pánovi prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, ktorý spolu s manželkou ocenil a pochválil deti aj rodičov, za prezentáciu a šírenie slovenského folklóru.

Cieľom súboru je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám.

Matičiarik

Viac o DaMFS Matičiarik • Detská folklórna skupina RAGAČINKA

  Hrušov

Detská folklórna skupina Ragačinka pracuje pri Základnej škole a MO MS Hrušov pod vedením Mgr. Anny Brlošovej. Vyhľadáva, zachováva a prezentuje piesne a zvykoslovie svojej rodnej hontianskej dediny. Úspešne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží, festivalov a iných národopisných podujatí a veľkou mierou sastará o slovenskú kultúru na juhu banskobystrického kraja. Významným humanitným každoročným podujatím je Autobus dobrej vôle s ktorým za pomoci Matice slovenskej hrušovské deti potešili obyvateľov vyše 150 detských domovov, domovov dôchodcov a iných zariadení po celom Slovensku. Súčasťou kolektívu je skupina malých heligonkárov, pod vedením Jána Hajdúcha.

01 • Folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli a Detský folklórny súbor Rebelíček

  Komárno

Folklórom inšpirovaný súbor Slovenskí rebeli vznikol na jar v roku 2012 z Dramatického krúžku Gymnázia Ľ. J. v Komárne. Momentálne pôsobí pod Maticou slovenskou v Komárne. Vekové zastúpenie súborov je naozaj rôznorodý, veď len detský súbor Rebelíček navštevujú deti už od 3 rokov, v rebelskej zložke pôsobia žiaci základných, stredných, ale aj vysokých škôl a dospeláci.

Rebeli ukazujú, že takto folklórom motivovaní mladí ľudia dokážu všetko, ak majú na to svoj priestor. Súbor je špecifický aj v tom, že sa nevenuje len hudobno-tanečnému pôsobeniu, ale svojich členov od začiatku vedie spoznávať a zachovávať poznatky a zručnosti našich predkov, čím vychováva zdatnejších jedincov pre spoločnosť. Napr. dievčatá vyšívajú košele, ušijú krojové súčiastky podľa predlohy, chlapci vedia zhotoviť zápästky, snažíme sa chápať, prečo sa tanec kedysi tancoval tak ako sa tancoval, vieme navariť niečo z kuchyne starých mám, ale aj postaviť vlastné javisko, ak je to potrebné pre samotnú prezentáciu odkazu našich predkov pred divákmi a pre radosť, pre ktorú to celé s láskou robíme.

V istom veku je rebelom snáď každý z nás a rebélia je to, čo nás posúva na nové cesty a otvára nové možnosti. Byť rebelom nie je ťažké, no byť rebelom, ktorý inšpiruje, je neľahké.
Súbor vo svojich programoch spracováva tance a zvyky inšpirované rôznymi regiónmi Slovenska, nakoľko si ich volia podľa toho, čo ich zaujme ako námet na spracovanie príbehu od východu po západ. Vo svojich programoch doposiaľ spracoval zvykoslovné pásma o živote počas roka na dedine, Vianociach, svadbe, detstve a pod.
Rebeli vystupujú nielen na Slovensku, ale za svoju krátku existenciu sa úspešne prezentovali aj na niekoľkých medzinárodných zahraničných festivaloch (Nemecko 2013, Slovinsko 2014, Rumunsko 2014, Holandsko 2015). Z rumunského festivalu C.I.O.F.F. si v roku 2014 priniesli domov hodnotné ocenenie, ktoré im zabezpečilo pozvanie na prestížny SIVO festival do Holandska. Minulý rok sa im podarilo predstaviť sa, mimo iných slovenských podujatí, aj na Hontianskej paráde v Hrušove ako ich prvom významnejšom slovenskom festivale a zúčastnia sa parády aj tento rok. Zároveň organizujú snáď asi aj najmenší festival na Slovensku pod názvom Ujcov mini fest za domom a tanečníci z detského folklórneho súboru Rebelíček, s ktorým sa na tomto svete spolu radujeme niečo málo cez tri roky, sa minulý rok na celoštátnom kole Šaffovej ostrohy umiestnili v bronzovom pásme, tento rok získali zlaté pásmo v krajskom kole.

Rebeli

Viac o Folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli a Detský folklórny súbor Rebelíček • Diamond Flowers

  Bratislava

Hudobná skupina Diamond Flowers sa začala formovať na sklonku roku 2013. Vznikla na podnet skladateľa a klavíristu Milana Olšiaka, ktorý oslovil na nový projekt spoluhráča z jeho predošlej kapely, basgitaristu Mareka Kamocsaia. Neskôr sa k nim pridal bubeník Maxim Ramascsay a Milanov dlhoročný kamarát gitarista Tomáš Papranec. To sa písal už rok 2014, štvorica hudobníkov začala pravidelne skúšať a zároveň hľadať posledný článok do formujúcej sa zostavy. Po bezúspešnom skúšaní viacerých spevákov natrafila profilujúca sa hudobná skupina na speváka Tomáša Benca, ktorý ju ideálne skompletizoval.

Viac o Diamond Flowers • Dramaťák

  Komárno

Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS v Komárne alebo v skratke „Dramaťák“, vznikol v roku 2004. Sprvu uvádzal bežné, nenáročné činohry, tak ako je to pomerne bežné snáď na celom Slovensku. Občas sa kde-tu pritrafila nejaká pieseň, väčšinou folklórneho razenia. V jeden moment, konkrétne v roku 2007 sa však čosi zmenilo. Na jednom z x predstavení učiteľka sledujúc Tajovského hru Ženský zákon – zaspala. Niet sa čo diviť, počas svojej dlhoročnej kariéry túto hru už mohla vzhliadnuť niekoľký krát vždy v inom obsadení, ale s rovnakým pubertálnym šarmom. Vtedy si však ľudia okolo Dramaťáku povedali: „ A dosť, budeme to robiť inak!“

Na Matičných slávnostiach sa vám predvedú s úspešným muzikálom Sen noci svätojánskej

Dramaťák

Viac o Dramaťák • Folklórna skupina Dolina

  Maňa

FSk Dolina pôsobí v Mani od roku 1986 , v súčasnosti pod hlavičkou Občianskeho združenia Dolina Maňa. Má 30 členov. Umeleckou vedúcou skupiny je Mgr. Mária Bednárová, ktorá ju vedie od svojho vzniku, organizačnou vedúcou je Jarmila Trungelová. FSk Dolina spracováva tradičnú kultúru, zvyky, tance, piesne obce Maňa – región Požitavie. Spracovala: Svadbu, Na druhý deň na veselí, Vynášanie Moreny, Kvetnú nedeľu, Stavanie májov, Žatvu, Škriepky, Priadky, Keď som rukuvav, Heličky, Zelinky, Na máňanských lúčkach, Vianočné koledy, Na Urbanka a mnohé iné.V obci sa uchovali pôvodné kroje, ktoré skupina využíva dodnes a jej zásluhou sa uchovajú pre budúce generácie.Počas svojej existencie mala takmer tisíc vystúpení doma ale aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok a tiež významných festivalov ako sú: Medzinárodný folklórny festival na Myjave, Koliesko v Kokave nad Rimavicou,Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci-Brusne, Hontianska paráda v Hrušove, Matičný svetový festival slovenskej mládeže v Martine, Podunajský folklórny festival v Štúrove, Podjavorské folklórne slávnosti v Pliešovciach, Tlmačská grámora v Tlmačoch, Tekovské folklórne slávnosti v Starom Tekove a mnohé ďalšie. FSk Dolina podieľala sa príprava televíznych a rozhlasových relácii, napr.: Klenotnica ľudovej hudby, Zahrajte mi takúto, Dych ducha, Čisté studničky, Kapura a niektoré ďalšie.V roku 2012 vydala FSk CD “Keď som išov z Máne” a vianočné CD “Hojné požehnanie Vám”. V roku 2013 spolupracovala na vydaní knihy “Na Máni”, kde je zaznamenané spomínanie na učiteľa,zvyky, obyčaje, tradície obce Maňa a spevník máňanských piesní.

Folklórna skupina Dolina

Viac o FSk Dolina • Folklórna skupina Krpčiarik

  Dunajská Streda

Detský a mládežnícky folklórny súbor Krpčiarik vznikol v októbri 2007 pri Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede, pri ktorej stále pracuje. Jeho členmi sú deti od 4 rokov, žiaci a študenti základných a stredných škôl. Zameriava sa na spracovanie a predstavovanie tradičného slovenského folklóru s cieľom jeho ďalšieho šírenia a pokračovania v tradíciách našich predkov. Snaží sa rozvinúť záujem detí o ľudové umenie a tradície Slovenska.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnych akciách v meste i okrese, letných tanečných táborov, na školských akadémiách, majálesoch, na vystúpeniach v rámci Kultúrneho leta, či na Vianočných trhoch, akciách organizovaných regionálnym osvetovým centrom, Maticou slovenskou a mestom. Pravidelne sa predstavuje i na festivale Podunajská jar, Farmárskych trhoch, na charitatívnych vystúpeniach v rámci programov Kultúra bez hraníc (Dunajská Streda) a Hviezdička pre teba (Dunajská Streda, Banská Bystrica, Krupina) a i.
Krpčiarik sa opakovane predstavil ako hosť na celoštátnom kole súťaže Šaliansky Maťko, zúčastnil sa na folklórnych festivaloch v Šamoríne – Čilistove, Šali, Hájskom, Žiharci, na konskom jarmoku v Potônskych Lúkach, na Žitnoostrovskom jarmoku a i. Staršie deti súboru reprezentovali Slovensko na medzinárodnom folklórnom festivale v tureckej Ankare spolu s folklórnym súborom Csalloközi (jún 2013).
Aktuálne má folklórny súbor Krpčiarik v repertoári tance, tanečné hry a spevy od Trenčína, z Liptova, Zemplína, Šariša a Horehronia.

Detský a mládežnícky folklórny súbor Krpčiarik • Folklórna skupina Močenčanka

  Močenok

Folklórna skupina Močenčanka vznikla v roku 1970. Jej cieľom je prezentácia ľudových piesní a obyčají tradovaných v obci a regióne. K najväčším úspechom patrí vystúpenie v Krakovanoch, v Holešove na Morave, na Myjave i v Nitre a úplným vrcholom bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej, kde folkloristi zožali úspech za vynikajúco predvedený „Sečkársky tanec“. Od roku 2009 sa FS Močenčanka začala predstavovať v omladenom zložení. Mladé dievčatá obohatili folklórnu skupinu najmä o tanečnú zložku.V roku 2011 sa zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nitrianskeho regiónu Nositelia tradícií v Jelenci. S pásmom Žatva sa predstavili tiež na Myjave a na Hontianskej paráde v Hrušove.

Folklórna skupina Močenčanka • Folklórna skupina Rosička

  Budapešť

Az együttes 2011-ben alakult, Szlovák Hagyományőrző Egyesületként. Többnyire őseinktől tanult szlovák énekeket és táncokat adunk elő. Maglód város rendezvényein rendszeresen részt veszünk
valamint a környékbeli szlovák települések rendezvényein is.ahol szintén törekszünk a hagyományok betartására.Egyesületünk két minősítő seregszemlén ezüst fokozatú elismerésben részesült. Továbbiakban szeretnénk a fiatalabb generációnak átadni a szlovák hagyományok őrzését, betartását.

Folklórna skupina Rosička • Folklórna spevácka skupina Harčarki

  Pozdišovce

Ženská folklórna spevácka skupina Harčarki z Pozdišovec,vznikla v roku 2011.Za krátky čas má za sebou množstvo vystúpení hlavne na Folklórnych festivaloch a folklórnych slávnostiach v blízkom či vzdialenom okolí.Učinkovali vo Východnej na Myjave či na Janošíkovych dňoch v Terchovej.V zahraničí sa predstavili divákom v programe Slovenský betlehém na Ukrajine (2012 a 2013) a Medzinárodného folklórného festivalu v Činskom meste Changshu (2015).Vo svojom repertoári máju spracované aj pásmo-paraňe pira,pásmo o hrnčiarstve,pridaný(ide o časť dedinskej svadby) či čepčenie nevesty. Zameriava sa prevažne na piesne z Pozdišoviec a okolia Zemplína.Vedúcim skupiny a zároveň akordeonistom je Ondrej Novák.

harcarki

Viac o FSS Harčarki • Igor Cvacho

  Žilina

Pesničkár a teda hudobník aj textár, vystupuje sólovo folkovým spôsobom, alebo s vlastnou fokrockovou skupinou 3Drive (Tridrajv). Hrá vlastné pesničky, ktoré majú bluesový nádych, rockový ťah a poetické príbehové texty. Igor Cvacho je profesionálny výtvarník, venuje sa hlavne voľnej maľbe a grafike. Má za sebou viacero výstav vo veľkých galériách na Slovenskuale vystavoval asi v 20tich štátoch Európe a tiež v Amerike i Číne. Jeho pesničky sú odrazom osobných zážitkov z jeho pestrého umeleckého života. Nahral s kapelou už 3 CD. V roku 2006 svoje prvé autorské CD “Na ceste“ a v roku 2010 CD „Modré dni“ a koncom minulého roka skupina vydala tretí album – Tretia úroda.V roku 2010 vyšla aj kniha pesničkových textov kapely „ Modrou cestou“ Igor Cvacho hráva koncerty na rôznych kultúrnych podujatiach, v kluboch a účinkoval aj na viacerých slovenských hudobných festivaloch…

Igor Cvacho • Janíkovská studnička

  Janíkovce

Súbor bol založený v októbri 2015 pri príležitosti krstu knihy “Janíkovce”.

Janíkovská studnička • Junior Club Komárno

  Komárno

Junior Club je tanečná skupina pôsobiaca pod MsKS Komárno. Dlhé roky ich vedie meno Bočáneková. Najprv mama Ružena a neskôr to dcéra Broňa. Tancujú, lebo ich to baví, to je tiež dôvod, prečo tancujú viacero štýlov (od Hip Hop-u až po scenic). A aj napriek tomu, že sú amatérska skupina, dosahujú na Slovensku pekné výsledky.

Junior Club

Viac o Junior Club • PUSTAKERČANKA

  Pusté Sady

Skupina PUSTAKERČANKA z Pustých Sadov bola založená v roku 2000. Je to folklórna skupina, ktorá spieva na všetkých významných podujatiach v obci ako civilných tak aj cirkevných. Vzhľadom na svoje výsledky je pozývaná v celom okolí a zúčastňuje sa tiež na významných podujatiach organizovaných Maticou slovenskou. Má 11 členov, vedúca súboru je pani Helenka Ščasná, na heligónke súbor sprevádza Jaromír Gureň. Na podujatiach heligónku alternujú tiež Jezef Nitray a Mário Dičer.

PUSTAKERČANKA • Spevácko-dramatický súbor JESEŇ

  Partizánske

Súbor vznikol v roku 1997 so zámerom pobaviť dôchodcov pri rôznych spoločenských akciách. Stal sa kolektívnym členom MO MS v Partizánskom. Za necelý rok sa dostal do povedomia ľudí aj v okolitých i vzdialenejších obciach a mestách. V priebehu uplynulých rokov so svojim repertoárom vyše 550 národných,ľudových i sakrálnych piesní úspešne absolvoval viac ako 650 verejných vystúpení v obciach a mestách Slovenska od Bratislavy Nitru, Trenčín, Prievidzu, Žarnovicu, Ružomberok, B. Bystricu, Košice, Martin, Levice a desiatky obcí i chrámov. V súbore vznikli piesne venované pamiatke významných osobností Slovenského národa: sv. Cyrilovi a Metodovi, Ľ. Štúrovi, M. R. Štefánikovi, A. Dubčekovi a Hlinkovi a niekoľko národných a sakrálnych piesní. Súbor tvorí 7 žien a 8 mužov vo veku 70 – 85 rokov.

Spevácko-dramatický súbor JESEŇ • Spevokol Žabokrečan

  Žabokreky

V spevokole účinkuje celkom 28 členov ( seniorov ), z toho 19 žien a 9 mužov. Spevokol vystupuje na rôznych akciách usporiadaných obcou, ako i na podujatiach, ktoré sa konali v rámci Slovenska a to boli: výročné stretnutie dôchodcov v družobnej obci Žabokreky nad Nitrou, Hontianska paráda, Valčianske melódie, Hodžove slávnosti, Oslavy 1.mája a Matičné slávnosti v Martine, ako i Dni vidieka v Žiline. Spevokol však vystupoval i v zahraničí a to: viackrát v družobnej obci Žabeň –ČR, na stretnutí Slovákov v Paríži a taktiež na Dňoch slovenskej kultúry v Rijeke – Chorvátsko. Spevokol v minulom roku vystupoval aj na stretnutí Slovákov v Slovenskom Komlóši – Maďarská republika.Celý spevokol je kolektívnym členom MO Matice Slovenskej. Vedúcim spevokolu je Ing. Ivan Hulej, ktorý v úzkej spolupráci s Ing. Jánom Poloncom, sa snažia rozvíjať jeho aktivity a činnosti.

Spevokol Žabokrečan • Seredskí Zettepáci

  Sereď

Hudobná skupina SEREDSKÍ ZETTEPÁCI vznikla v r. 2012 na podnet pána Jozefa Nyitraya. Páni v dôchodkovom veku chceli robiť niečo užitočné a rozhodli sa rozdávať radosť tým, ktorí si radi zaspievajú. Začali hrať na nástroj, ktorý nie je až tak charakteristický pre oblasť Západného Slovenska, bola to heligónka. Ďalším hráčom na heligónku je p. Ľudovít Holbík, na akordeón hrá p. Rudolf Szabo a na ozembuch Ing.Juraj Tomčány. Managerkou hudobnej skupiny je Mgr. Elena Bučková. Za roky cvičenia sa hráči vypracovali tak, že chodia po celom Slovensku a aj na Moravu na heligónkárske stretnutia, vystupujú na rôznych oslavách mesta a okolitých obcí, ale aj v známych kúpeľných mestách. Od r. 2014 organizujú v obci Dolná Streda, ktorá je vzdialená od Seredi 4 km, v mesiaci októbri podujatie s názvom Hudobnú jeseň s heligónkou. Seredskí Zettepáci vydali dve CD.

Seredskí Zettepáci • Vidoq´s Criminal Record

  Komárno

Začiatky kapely sa datujú niekde do prvej polovice 80-tych rokov minulého storočia, kedy vznikli prvé piesne Mariána Vidovenca ovplyvnené punkom a neskôr folkom. Občasne boli s viac alebo menším úspechom interpretované na divokých stretnutiach na Mlynoch. Nasledovala 15 ročná pauza a v polke minulého desaťročia vznikla virtuálna kapela Vidoq´s Criminal Record s jednoduchou ambíciou zverejňovať cez sociálne siete jeho domáce autorské nahrávky. Asi najúspešnejšou sa stal Opilý svet s počtom pozretí a vypočutí 20000. Po ponuke v roku 2012 na vystúpenie ako predkapely, boli piesne Vidoq´s Criminal Record prenesené na pódium v podobe prvého živého vystúpenia v zložení: Marián Vidovenec, Ivan Kottra a Peter Soos. Na jeseň 2013 nastúpil za klávesy Laci Takáč, program kapely sa rozšíril na úroveň takmer 30 autorských piesní a postupne sa obohacuje.

Hudobný štýl kapely nie je jednoduché definovať, možno ho radiť do oblasti alternatívy. Našou ambíciou je zabaviť a občas aj primäť textami publikum k zamysleniu sa nad aktuálnymi problémami súčasného bytia. Na koncertoch znejú piesne s nádychom poprocku, punku a folku…

Vidoq´s Criminal Record • Záhorčan

  Záhor

Folklórna spevácka skupina Záhorčan vznikla v roku 2008. Tvorí ju 11 členov. Všetci členovia speváckej skupiny sú členmi miestneho odboru Matice Slovenskej Záhor.
Každoročne v obci organizujú: Deň matiek, Oslavy 1. Mája, Úctu k starším, Oslavy Vianoc, Silvestra a pod.

Spestrujú program na rôznych akciách v okresoch Sobrance a Michalovce, (Jánske ohne, Vinobranie), zúčastňujú sa na folklórnych slávnostiach v Lekárovciach.

Reprezentujú obec Záhor nielen v okrese a širokom okolí, ale vystupovali už aj na stretnutí zahraničných Slovákov v Košiciach, tzv. majáles, Via Regia v Košiciach, Grodzisku Dolnom v Poľsku, na Festivale Slovenská ruža v Ukrajinskej Storožnici a na Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku v Turia Remety a zúčastňujú sa akcií poriadaných Domom MS v Michalovciach.
Získali aj rôzne ocenenia a to : 2 krát diplom za účasť na akcii Srdce ako dar, ďakovný list za účasť na 51. Zemplínskych slávnostiach, 2. miesto v okresnej súťažnej prehliadke speváckych skupín.

Záhorčan • Zakázaný Prístup

  Šurany

Kapela Zakázaný Prístup je mladá punk – rocková kapela zo Šurian. Má za sebou nahrávanie singlov pod taktovkou Juraja Topora (Tublatanka) a Brunna Oravca (Hlas Československa). Kapela vystupovala aj na Československo má talent 2015 v TV JOJ. Hrala ako predkapela kapelám Konflikt, The Paranoid a Zoči Voči. Kapela si získala kopu fanúšikov svojou vlastnou tvorbou a koncertovaním po Slovensku a Čechách a dokonca sa dostala hrať aj do Maďarska. Kapela momentálne nahráva svoj debutový album ktorý vyjde ešte v roku 2016.

Zakázaný Prístup • Ženský spevácky zbor Čakanka

  Komárno

Spevácky zbor ČAKANKA pôsobí pri Mestskom klube dôchodcov v Komárne už vyše 10 rokov. Pravidelne sa zúčastňujú rôzných kulturných podujatí a súťaži nielen doma ale aj v zahraničí. Stálymi účastníkmi sú prednesu „Spevy domova“ organizovné Jednotou dôchodcov Slovenska. Vlani na medzinárodnom prednese ľudových skladieb v Budapesti získali prvé -zlaté umiestnenie. Súbor úspešne vedie Marika Jóbová. Teraz zaspievajú naše krásne Trávnice s ktorým prednesom získali prvé miesto.